4×4 Offroad-Prosjekt Fjellet Hills

  • Description
    • Det er på tide å dra til fjells! Velg en bil og begynne å kjøre. Fortsett opp og være forsiktig for ikke å falle utfor stupet. Etter hvert vil du låse opp andre kjøretøy i garasjen. Kan du komme helt til toppen? Ha en prøve!
  • Instructions
    • Bruke tastaturet til å spille.