Barik

  • Description
    • En krasje inn i fjellet har stoppet Barik fra å vende hjem etter den lange flyturen. Nowhe trenger din hjelp til å finne og samle alle mangler deler av sin vanlig så han cancontinue sin reise.