The Dark Knight Rises – Finn Tallene

  • Description
    • Observere bilder av Batman, The Dark Knight Rises, og se om du kan finne alle de skjulte tallene.
  • Instructions
    • Bruk musen til å finne tallene.