Pirates Of The Caribbean

  • Description
    • Ditt skip er under angrep fra onde pirater! Bruk ditt trofaste mannskap og kraftige kanoner for å bekjempe dem av! En skatt som venter på kysten. Kom og se etter skatt. Tror du er den flotte soldater!
  • Instructions
    • W, A, S, D for å gå, mellomromstasten for å hoppe.