Pirates Of The Caribbean

  • Description
    • Ditt skip er under angrep fra onde pirater! Bruk ditt trofaste mannskap og kraftige kanoner for å bekjempe dem av! En skatt som venter på kysten. Kom og se etter skatt. Tror du er den flotte soldater!
  • Instructions
    • W, A, S, D for å gå, mellomromstasten for å hoppe.

Review Pirates Of The Caribbean
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

No Reviews to Pirates Of The Caribbean